diensten

Over ons

Salvors BV is 14 jaar geleden opgericht met als doelstelling om bedrijven en particulieren te assisteren met het innen van onbetaalde rekeningen bij haar klanten / debiteuren. Tijdens de uitvoer van deze dienstverlening betrekken wij meerdere partijen als incasso organisatie, informatieverstrekkers en debiteuren bezoekers.

Doordat wij door de jaren heen vaker door verhuurders gevonden werden om hen te assisteren met huurvorderingen, werd de affiniteit met vastgoed steeds sterker.

Dit bracht ons in 2013 op het idee om financieel beheer voor verhuurders aan te bieden. Uitzettingsprocedures zijn vaak tijdrovend en kostbaar en kan derhalve beter voorkomen worden door voorafgaand een huurder nauwkeurig te screenen en nadien nauwlettend toe te zien op tijdige betaling.

De medewerkers van Salvors zijn zeer gewend aan disciplinair werken en op basis van deadline communicatie. Dit zijn slechts 2 eigenschappen die financieel beheer beter doen laten functioneren.

Door alle kennis en ervaring en de verdieping in vastgoed die wij door de jaren heen hebben opgedaan met huurzaken, lag het technisch beheer niet ver van ons verwijderd. Wij zijn al zeer gewend om partijen aan te sturen op basis van prijsafspraken en tevens het controleren en evalueren van de behaalde resultaten.

Mede doordat ons klanten bestand al zeer gevarieerd is, hebben wij altijd wel een relatie die wij voor kunnen dragen.

VvE beheer is in 2019 in ontstaan op voordragen van een goede relatie die actief is in project ontwikkeling en behoefte had aan een partij die voor hem alle voorbereidingen kon treffen om voor de kopers van de appartementsrechten een kwalitatieve VvE basis neer te leggen.

Door de jaren heen hebben wij om juridische invorderingsaanleidingen de nodige splitsingsakten al gelezen en doordat wij dagelijks met financiële zaken bezig zijn is het opstellen van begrotingen voor ons niets vreemds.

Wij laten ons dagelijks leiden door onze kernwaarden:

S – Samenwerken & Structuur
A – Anticiperen
L – Leveren wat je belooft
V – Verantwoordelijkheid nemen
O – Oplossingsgericht
R – Regie & Respect
S -  Slimste zijn