financieelbeheer

Financieel beheer

Om uw vastgoed financieel te bewaken, zullen wij de volgende werkzaamheden voor u uitvoeren.

  • Huurfacturen verzenden en incasseren.
  • Maandelijkse afdragen van geïncasseerde huren aan opdrachtgever.
  • Bewaken van stipte betaling van huren.
  • Versturen van herinneringen zowel per email als wel telefonisch.
  • Verrekenen van onderhoudsfacturen met huurafdrachten aan opdrachtgever.
  • Verzorgen van jaarlijkse huurindexatie.
  • Administreren en doorbelasten van gemeentelijke belastingen aan huurder (indien niet in huurprijs verdisconteerd).


Kosten voor financieel beheer.

Wij berekenen een percentage van de betaalde huur.
De prijsbepaling is mede afhankelijk van de gevraagde huursom en de vastgoedportefeuille.

Ik wil een offerte aanvragen