Team

Victor

Victor Toxopeus

Victor bewaakt de kwaliteit van de VvE en vastgoed dienstverlening door met regelmaat interne controles uit te voeren.
Zo worden de systemen gecontroleerd op het juiste gebruik en worden er rapportages gedraaid over de performance van de portefeuille en individuele VvE. Maar ook de uitvoer van ingeschakelde derden ontvangt een kritische blik.
Victor kijkt naar de algemene kwaliteit van de dienstverlening en controleert / bevraagt intern de collega’s over bijvoorbeeld processen, begrotingen en realisatie, bijzondere situaties, boekhouding etc…

“Wij moeten er naar streven dat wij de vragen al beantwoord hebben voordat deze bij onze relaties opkomen”.  

Verder is Victor het aanspreekpunt voor nieuwe VvE beheer opdrachten.

Contact met Victor:
Mobiel: 06 151 094 25

Stuur een email:

Contact
Hendrik

Hendrik Verhoef

Hendrik beheerst alle disciplines binnen Salvors. Hij houdt al vanaf het begin bezig met het financieel beheer van huurwoningen. Hendrik selecteert uit het aanbod op kritische wijze huurders voor de woningen van onze beleggende opdrachtgevers.
Onder toezicht van Hendrik wordt er een gedegen financiële en operationele boekhouding gerund om ervoor te zorgen dat alle huren conform de afspraken worden betaald op onze derdengelden rekening en worden afgedragen aan de opdrachtgevers.

Hendrik is het naast Kevin het aanspreekpunt voor de VvE’s die wij in beheer hebben.
Hij is voorzitter tijdens de jaarvergaderingen en handelt tal van bestuurlijke en administratieve zaken af.

“Communicatie vind ik zeer belangrijk en voorkomt een hoop onduidelijkheid en problemen”.

Contact met Hendrik:
Mobiel: 06 508 051 18

Stuur een email:

Contact
Kevinkrul

Kevin Krul

Kevin verzorgt de invoer van nieuwe VvE’s en lijnt in onze systemen alles op voor een vlekkeloos verloop van het beheer. Hij analyseert de splitsingsaktes grondig en zo ook het meerjarenonderhoudsplan en hij voert aan de hand van de akte de verdeelsleutels in. 

Kevin verzorgt de afhandeling van technische vragen binnen de VvE zoals reparatie verzoeken, maar ook zaken die voortkomen uit het meerjarenonderhoudsplan.
Ook vragen over ingevoerde verdeelsleutels, VvE bijdragen, beantwoordt hij direct.

Verder heeft hij een juridische inslag en vele jaren ervaring om tal van uitdagingen het hoofd te bieden en oplossingen aan te reiken.

Contact met Kevin:
Telefoon: 010 760 87 65       

Stuur een email:

Contact