Team

Victor

Victor Toxopeus

Victor bewaakt de kwaliteit van de VvE en vastgoed dienstverlening door met regelmaat interne controles uit te voeren.
Zo worden de systemen gecontroleerd op het juiste gebruik en worden er rapportages gedraaid over de performance van de portefeuille en individuele VvE. Maar ook de uitvoer van ingeschakelde derden ontvangt een kritische blik.
Victor kijkt naar de algemene kwaliteit van de dienstverlening en controleert / bevraagt intern de collega’s over bijvoorbeeld processen, begrotingen en realisatie, bijzondere situaties, boekhouding etc…

“Wij moeten er naar streven dat wij de vragen al beantwoord hebben voordat deze bij onze relaties opkomen”.  

Verder is Victor het aanspreekpunt voor nieuwe VvE beheer opdrachten.

Contact met Victor:
Mobiel: 06 151 094 25

Stuur een email:

Contact
Kevinkrul

Kevin Krul

Kevin verzorgt de invoer van nieuwe VvE’s en lijnt in onze systemen alles op voor een vlekkeloos verloop van het beheer. Hij analyseert de splitsingsaktes grondig en zo ook het meerjarenonderhoudsplan en hij voert aan de hand van de akte de verdeelsleutels in. 

Kevin verzorgt de afhandeling van technische vragen binnen de VvE zoals reparatie verzoeken, maar ook zaken die voortkomen uit het meerjarenonderhoudsplan.
Ook vragen over ingevoerde verdeelsleutels, VvE bijdragen, beantwoordt hij direct.

Verder heeft hij een juridische inslag en vele jaren ervaring om tal van uitdagingen het hoofd te bieden en oplossingen aan te reiken.

Contact met Kevin:
Telefoon: 010 760 87 65       

Stuur een email:

Contact