Verenigingvaneigenaren

Vereniging van eigenaars

Als bestuurslid van een VvE zijn er behoorlijk wat taken die u in de avonduren erbij krijgt.

Wij ondersteunen het bestuur door voor haar alle zaken te regelen en aan te sturen, maar altijd met medeweten van het bestuur.
Afhankelijk van de beheerovereenkomst die u met ons aan wilt gaan, kunnen wij allerlei zaken regelen. Als bijvoorbeeld:

  • Boekhouding en administratieve werkzaamheden.
  • Contractenbeheer.
  • Debiteuren / crediteuren beheer.
  • Verzekeringszaken.
  • Vergaderingen voorzitten en notuleren
  • Begrotingen maken en bewaken

Het beheer van een VvE kent haar piek- en dalmomenten. Iedere maand is er sowieso administratief werk te verrichten door het klaarzetten van bijvoorbeeld betalingsbatches. Gebeuren er verdere geen uitzonderlijke dingen, dan zal het rustig verlopen. Als het weer tijd is voor de jaarvergadering, dan is er voor de VvE Beheerder een hoop werk te verrichten.

Voor de leden van de VvE is dit niet altijd even zichtbaar.
Een van onze kernwaarden is dat wij verwachtingen willen overtreffen en zichtbaar zijn voor bestuur en leden van de VvE.

Ik wil een offerte aanvragen