technisch beheer

Technisch beheer

Wij regelen het volledige onderhoud van uw woning of gebouw. Wij treden op als aanspreekpunt en coördinator voor huurders en toeleveranciers. Onder technisch beheer vallen zaken als brandveiligheid, onderhoud, energie management en faciliteit management.

De werkzaamheden die wij uitvoeren zijn als volgt:

  • Opvragen van offertes voor onderhoud- en herstelwerkzaamheden.
  • Opdrachtverstrekking en bewaking van overeengekomen uitvoer.
  • Aanspreekpunt voor klachten en storingen.
  • Uitvoeren van periodieke inspecties.


Er zal altijd overleg met opdrachtgever zijn aangaande te verlenen opdrachten aan toeleveranciers of er zijn kader afspraken gemaakt waarbinnen wij mogen opereren.

Kosten voor technisch beheer

Afhankelijk van de technisch beheer behoefte kunnen afspraken gemaakt worden in de vorm van een percentage van de huur of een uurtarief.
De prijsbepaling is mede afhankelijk van de gevraagde huursom en de vastgoedportefeuille.

Ik wil een offerte aanvragen