slapendeVvE

Slapende VvE

Bent u lid van een “slapende” VvE? Dan raden wij u aan om gepaste actie te ondernemen.

Actie 1: documenten opzoeken.

Bij de koopovereenkomst van uw appartement, heeft u een splitsingsakte, een splitsingsreglement en mogelijk een huishoudelijk reglement.

Actie 2: Verzekeringen

Zoek de opstalverzekerings- en de aansprakelijkheidspolis erbij welke verplicht is voor een VvE. Mogelijk is er ook een glasverzekering of een rechtsbijstandsverzekering.

Actie 3: Bankrekening

Zijn door de leden alle VvE Bijdragen betaald op de VvE Bankrekening? Wordt er een administratie bijgehouden? Is er een gespaard saldo overeenkomstig een Meerjarenonderhoudsplan of 0.5% van de herbouwwaarde van het gebouw waarin u een appartementsrecht heeft?

Actie 4: Plan een vergadering

De VvE moet minimaal 1 keer per jaar vergaderen.
Een vergadering wordt voorafgegaan aan een uitnodiging waarin de juiste oproeptermijn wordt gehanteerd. Deze oproep termijn is doorgaans tenminste 15 dagen. Houd voor de goede orde altijd 21 dagen aan. Tijdens deze vergadering wordt verslag gedaan van de cijfers van de afgelopen periode. Mogelijk zijn er leden die agendapunten hebben ingestuurd waarover gestemd moet worden.

Actie 5: Archiveren

Uiterlijk binnen 6 weken na de vergadering dient u de notulen in concept aan de leden toegezonden te hebben.
Een goed archief is van noodzakelijk belang in bijvoorbeeld een situatie wanneer een eigenaar zijn appartementsrecht verkoopt en de notaris verzoekt om informatie.

U kunt uiteraard contact met ons opnemen om u op weg te helpen.
En uiteraard kunnen wij ook het beheer voor u regelen.

Wilt u een offerte ontvangen voor uw VvE?

Ik wil een offerte aanvragen