projectontwikkelaars

Projectontwikkelaars

Het gebouw opleveren met tevreden bewoners!
Dat is lang niet altijd het geval doordat na oplevering of kort daarvoor allerlei vragen van de kopers kunnen ontstaan. Ook de verkopende makelaar verstrekt niet altijd de juiste informatie omtrent bijvoorbeeld de VvE bijdrage.

Het stroomlijnt het proces vele malen beter wanneer de VvE Beheerder eerder in het proces wordt betrokken. Het zal op u als project ontwikkelaar een positieve uitwerking hebben omdat u aan alles hebt gedacht hetgeen door kopende partijen bevestigd zal worden.

Splitsingsakte

De concept splitsingsakte zien wij als VvE Beheerder graag tijdig om hier begrotingsberekeningen op uit te voeren om een beeld te krijgen hoe de verdeling van kosten over de eigenaren zal worden verdeeld. 

De oprichtingsvergadering

De VvE oprichtingsvergadering wil men houden ca. 2 a 3 maanden voordat het gebouw wordt opgeleverd. Dan zijn de meeste belanghebbende eigenaren inmiddels bekend en is er nog voldoende tijd om formaliteiten goed te regelen.

De oplevering

Tijdens de oprichtingsvergadering wordt aan de vergadering eveneens voorgelegd of men een onafhankelijke technisch deskundige wenst te betrekken bij de feitelijke oplevering.

Wat de VvE ten alle tijden wenst te voorkomen zijn gebreken die na oplevering pas blijken. Een getraind en deskundig oog, ziet nu eenmaal meer.

Ik wil een offerte aanvragen